biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8

Urzędy i instytucje

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BIECZ

 1. Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury
  38-340 Biecz, ul. Rynek 20

  tel./fax (+48 13) 447-10-34
  strona: www.ok.biecz.pl 
  e-mail: ok@biecz.pl

 2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  38-340 Biecz, ul. Rynek 20

  tel./fax (+48 13) 447-10-43
  strona: www.biblioteka.biecz.pl
  e-mail: biblioteka@biecz.pl

 3. Muzeum Ziemi Bieckiej
  38-340 Biecz, ul. Kromera 3

  tel./fax (+48 13) 447-19-50
  tel. (+48 13) 447-13-28
  tel. (+48 13) 447-10-93
  strona: www.muzeum.biecz.pl
  e-mail: muzeum@biecz.pl lub muzeumbiecz@wp.pl 

 4. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych
  38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31

  tel./fax (+48 13) 447-12-03 

 5. Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu
  38-340 Biecz, ul. Grodzka 22 

  tel./fax (+48 13) 447-10-51 
  strona: www.gimbiecz.ir.pl lub www.republika.pl/gimbiecz/ 

 6. Zespół Szkół nr 2 w Bieczu
  38-340 Biecz, ul. Bochniewicza 2

  tel./fax (+48 13) 447-10-62 
  strona: www.zs2biecz.republika.pl 

 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej
  38-340 Biecz, Binarowa

  tel. (+48 13) 447-63-03 

 8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie
  38-340 Biecz, Korczyna

  tel./fax (+48 13) 447-14-43 
  strona: www.zspkorczyna.republika.pl 

 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
  38-306 Libusza 679, 

  tel./fax (+48 13) 447-50-05 
  strona: www.zsplibusza.pl 

 10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach
  38-323 Rożnowice 325 

  tel./fax (+48 13) 447-61-16 
  strona: www.roznowice.republika.pl 

 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie
  38-340 Biecz, Strzeszyn 391 

  tel./fax (+48 13) 447-12-49 
  strona: www.strzeszyn.szkoly.biecz.pl 

 12. Szkoła Podstawowa w Bugaju
  38-340 Biecz, Bugaj 

  tel. (+48 13) 447-19-89 

 13. Szkoła Podstawowa w Grudnej Kępskiej
  38-340 Biecz, Grudna Kępska

  tel. (+48 13) 447-20-55 
  strona: www.spgrudna.republika.pl 

 14. Szkoła Podstawowa w Racławicach
  38-323 Rożnowice, Racławice 190 

  tel. (+48 13) 447-60-05 
  strona: www.raclawice.republika.pl 

 15. Szkoła Podstawowa w Sitnicy
  38-323 Rożnowice, Sitnica

  tel. (+48 13) 447-60-02

 16. Gminne Przedszkole w Bieczu
  38-340 Biecz, ul. 1000-lecia 29

  tel. (+48 13) 447 -13-41

 17. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu sp. z o.o. 
  38-340 Biecz, ul. Rynek 18

  tel. (+48 13) 447-10-40

 

 18. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu
       
38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31
       tel: (+48 13) 447-00-41

 • Biecz, ul. Binarowska 5 (budynek obok Mrówki):

- pracownicy socjalni
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- Karta Dużej Rodziny
- obsługa administracyjna

 • Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31 (budynek Wantuchówki):

- asystenci rodziny
- Punkt Konsultacyjny
- realizacja projektu 60+


BIURA PASZPORTOWE
:

 1. Nowy Sącz
  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Placówka Zamiejscowa
  Biuro Paszportowe
  38-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52

  tel./fax (+48 18) 443-70-25

 2. Gorlice
  Starostwo Powiatowe
  Biuro Paszportowe

  38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 6
  tel. (+48 18) 354-87-54


POLICJA:

 1. Gorlice
  Komenda Powiatowa Policji

  38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 56
  centrala tel. (+48 18) 353-73-20
  Oficer dyżurny
  38-300 Gorlice, ul. Łukasiewicza 6
  tel. (+48 18) 353-55-26

 2. Biecz
  Komisariat Policji

  38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 33
  tel. (+48 13) 447-10-07


PROKURATURY:

 1. Gorlice
  Prokuratura Rejonowa

  38-300 Gorlice, ul. Biecka 5
  centrala tel. (+48 18) 353-55-54
  fax (+48 18) 353-56-54


SĄDY I TRYBUNAŁY:

 1. Gorlice
  Sąd Rejonowy
  38-300 Gorlice, ul. Biecka 5

  centrala tel. (+48 18) 353-73-50

  Komornik Sądu Rejonowego
  38-300 Gorlice, ul. gen. Kościuszki 34
  tel. (+48 18) 353-10-84
  tel. (+48 18) 353-00-23


STACJE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE:

 1. Kraków
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
  centrala tel. (+48 12) 416-20-91

 2. Gorlice
  Powiatowa
  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  38-300 Gorlice, ul. Michalusa 1

  centrala tel. (+48 18) 353-73-43
  fax (+48 18) 353-65-51


STAROSTWO POWIATOWE:

 1. Gorlice
  Starostwo Powiatowe

  38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
  centrala tel. (+48 18) 353-53-80
  tel. (+48 18) 353-64-58
  fax (+48 18) 353-53-81

 2. Biecz
  Starostwo Powiatowe w Gorlicach
  Filia

  38-340 Biecz, ul. Rynek 20
  wydział:
  - komunikacji tel. (+48 13) 447-11-35
  - geodezji i budownictwa tel. (+48 13) 447-11-76


STRAŻ MIEJSKA:

 1. Nowy Sącz
  Komenda Państwowej Straży Miejskiej

  33-300 Nowy Sącz, ul. gen. Kościuszki 34
  tel. (+48 18) 443-70-54
  fax (+48 18) 443-75-84

 2. Gorlice
  Straż Miejska
  38-300 Gorlice, ul. Rynek 2
  tel. (+48 18) 353-62-00 wew.150


STRAŻ POŻARNA:

 1. Kraków
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106

  sekretariat tel. (+48 12) 639-92-00
  Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa tel. (+48 12) 639-92-10
  tel./fax (+48 12) 639-92-18

 2. Gorlice
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 84

  sekretariat tel. (+48 18) 354-93-00
  fax (+48 18) 354-93-05

 3. Biecz
  Ochotnicza Straż Pożarna
  38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 15

  tel. (+48 13) 447-10-08

 4. Binarowa
  Ochotnicza Straż Pożarna

  38-340 Biecz, Binarowa 457

 5. Libusza
  Ochotnicza Straż Pożarna

  38-306 Libusza 688
  tel. (+48 13) 447-60-46

 6. Rożnowice
  Ochotnicza Straż Pożarna

  38-323 Rożnowice 356
  tel. (+48 13) 447-60-13

 7. Racławice
  Ochotnicza Straż Pożarna
  38-323 Rożnowice, Racławice 219

  tel. (+48 13) 447-63-55

 8. Korczyna
  Ochotnicza Straż Pożarna
  38-340 Biecz, Korczyna 213

  tel. (+48 13) 447-17-88

 9. Grudna Kępska
  Ochotnicza Straż Pożarna
  38-340 Biecz, Grudna Kepska


 10. Głęboka
  Ochotnicza Straż Pożarna
  38-340 Biecz, Głęboka 136

  tel. (+48 13) 447-19-66

 11. Sitnica
  Ochotnicza Straż Pożarna
  38-323 Rożnowice, Sitnica


 12. Strzeszyn
  Ochotnicza Straż Pożarna
  38-340 Biecz, Strzeszyn 491

  tel. (+48 13) 447-50-91

 13. Bugaj
  Ochotnicza Straż Pożarna
  38-323 Rożnowice, Bugaj


URZĄD MARSZAŁKOWSKI:

 1. Nowy Sącz
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Agenda Zamiejscowa
  33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52

  tel. (+48 18) 443-79-66
  fax (+48 18) 443-76-28


URZĄD WOJEWÓDZKI:

 1. Nowy Sącz
  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  Placówka Zamiejscowa

  33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
  centrala tel. (+48 18) 443-78-80
  fax (+48 18) 443-78-76
  tel. (+48 18) 443-73-93


URZĘDY CELNE:

 1. Nowy Sącz
  Urząd Celny
  33-300 Nowy Sącz, Al. marsz. Piłsudskiego 50
  tel. (+48 18) 442-67-12
  fax (+48 18) 449-53-17

 2. Gorlice
  Urząd Celny w Nowym Sączu
  Oddział

  38-300 Gorlice, ul. Skrzyńskich 19
  tel. (+48 18) 351-12-20
  tel. (+48 18) 351-13-29


URZĘDY MIAST I GMIN:

 1. Biecz
  Urząd Gminy Biecz

  38-340 Biecz, ul. Rynek 1
  tel./fax (+48 13) 447-11-13
  sekretariat tel. (+48 13) 447-11-14
  strona: www.biecz.pl
  e-mail: ug@bicz.pl

 2. Gorlice
  Urząd Miejski w Gorlicach

  33-300 Gorlice, ul. Rynek 2
  centrala tel. (+48 18) 353-62-00
  tel. (+48 18) 355-12-10
  sekretariat tel. (+48 18) 355-12-11
  fax (+48 18) 355-12-12
  strona: www.gorlice.pl/miasto
  e-mail: um@um.gorlice.net.pl

  Urząd Gminy Gorlice
  33-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2

  sekretariat tel. (+48 18) 353-57-62
  fax (+48 18) 353-54-61
  strona: www.gmina.gorlice.pl
  e-mail: gorlice@gorlice.net.pl


URZĘDY POCZTOWE:

 1. Biecz
  Urząd Pocztowy
  38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 9
  Naczelnik tel. (+48 13) 447-10-29
  Kasa, Usługi Faksowe tel. (+48 13) 447-10-49


URZĘDY PRACY:

 1. Gorlice
  Powiatowy Urząd Pracy
  38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18
  centrala tel. (+48 18) 353-63-07
  tel. (+48 18) 352-19-99


URZĘDY SKARBOWE:

 1. Nowy Sącz
  Izba Skarbowa w Krakowie
  Ośrodek Zamiejscowy
  33-300 Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 44
  tel. (+48 18) 443-85-32
  tel./fax (+48 18) 443-70-18

  Urząd Kontroli Skarbowej
  33-300 Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 44
  centrala tel. (+48 18) 443-80-19

 2. Gorlice
  Urząd Skarbowy
  33-300 Gorlice, ul. Biecka 9b
  centrala tel. (+48 18) 353-68-18
  tel. (+48 18) 353-79-94

 

URZĘDY STANU CYWILNEGO:

 1. Biecz
  Urząd Stanu Cywilnego

  38-340 Biecz, ul. Rynek 1
  tel. (+48 13) 447-11-60

 2. Gorlice
  Urząd Stanu Cywilnego

  38-300 Gorlice, ul. Rynek 2
  tel. (+48 18) 353-62-00 wew.129


URZĘDY TERENOWE - POZOSTAŁE:

 1. Nowy Sącz
  Krajowe Biuro Wyborcze
  Delegatura
  33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 30

  tel. (+48 18) 442-88-80
  tel. (+48 18) 442-88-81

  Obwodowy Urząd Miar
  38-300 Nowy Sacz, ul. Św. Kunegundy 10
  tel./fax (+48 18) 442-08-40

  Państwowa Inspekcja Pracy
  Okręgowy Inspektorat Pracy

  33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 73
  centrala tel. (+48 18) 448-25-11

  Regionalna Izba Obrachunkowa
  33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
  tel. (+48 18) 442-04-70
  tel./fax (+48 18) 443-69-48

  Rejon Dróg Wojewódzkich
  33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
  Oddział Drogowy tel. (+48 18) 443-58-60

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 30
  tel. (+48 18) 442-89-70
  tel. (+48 18) 440-84-70
  fax (+48 18) 442-89-40

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Delegatura

  38-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
  tel. (+48 18) 443-40-16
  fax (+48 18) 443-71-76

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
  Delegatura

  33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
  sekretariat tel. (+48 18) 444-24-08
  fax (+48 18) 443-85-59

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Delegatura
  33-300 Nowy Sącz, ul. Głowackiego 33

  tel./fax (+48 18) 441-27-65
  tel./fax (+48 18) 441-24-58

 2. Gorlice
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  38-300 Gorlice, ul. Węgierska 48

  tel. (+48 18) 352-71-39
  tel. (+48 18) 354-60-00

  Kuratorium Oświaty
  Zespół Wizytatorów

  38-300 Gorlice, ul. Krakowska 5a
  tel./fax (+48 18) 352-44-73

  Powiatowe Biuro Doradztwa Rolniczego
  38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 7
  tel. (+48 18) 352-43-95

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 6
  tel. (+48 18) 383-53-80
  38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 7
  tel. (+48 18) 354-00-65

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Inspekcja Weterynaryjna

  38-300 Gorlice, ul. gen. Kościuszki 41a
  tel./fax (+48 18) 352-67-02
  tel. (+48 18) 353-09-25

 

UM Biecz
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x