biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8

Rada Miejska

 
 

Rada Miejska w Bieczu Kadencja 2014 - 2018

 

Pan Grzegorz Nosal  - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 13.00 - 16.00.  Dyżury odbywają się w Biurze Rady Miejskiej, pokój Nr 2a Urzędu Miejskiego w Bieczu, ul. Rynek 20. 
tel. (+48 13) 44 71 019

 

Pan Andrzej Bochenek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 10.00 - 13.00.  Dyżury odbywają się w Biurze Rady Miejskiej, pokój Nr 2a Urzędu Miejskiego w Bieczu, ul. Rynek 20. 
tel. (+48 13) 44 71 019
 

Skład osobowy Rady Miejskiej

 

 - andzrej_bochenek.jpg

Bochenek Andrzej Rok urodzenia: 1961 Miejscowość: Libusza W wyborach startował z listy: KW Prawo i Sprawiedliwość Kadencja w Radzie Miejskiej: Pracuje w Komisji:  Budżetowo-Finansowej

 

 

 

Dykas Tomasz Rok urodzenia: 1964 Miejscowość: Libusza W wyborach startował z listy: KW Prawi i Sprawiedliwość Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki oraz Oświaty i Kultury

 - karol_dylag.jpgDyląg Karol Rok urodzenia: 1983 Miejscowość: Libusza W wyborach startował z listy: KWW Urszuli Niemiec Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w Komisjach: Rewizyjnej oraz Oświaty i Kultury

 

 

 

 - grazyna_kalisz.jpgKalisz Grażyna Rok urodzenia: 1961 Miejscowość: Strzeszyn W wyborach startowała z listy: KW Prawo i Sprawiedliwość Kadencja w Radzie Miejskiej: 2 Pracuje w Komisjach: Rewizyjnej oraz Budżetowo-Finansowej

 

 

 

 - kamila_kosiba.jpgKosiba Kamila Rok urodzenia: 1986 Miejscowość: Grudna Kępska W wyborach startował z listy: KWW Urszuli Niemiec Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w Komisjach: Budżetowo-Finansowej oraz Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego

 

 

 - liana_kazimierz.jpg

Liana Kazimierz Rok urodzenia: 1956 Miejscowość:  Biecz W wyborach startował z listy: KWW MRS Ziemi Gorlickiej Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w Komisjach: Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 - mazur_czeslaw.jpgMazur Czesław Rok urodzenia: 1950 Miejscowość: Korczyna W wyborach startował z listy: KW Prawo i Sprawiedliwość Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w Komisjach: Rewizyjnej oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 - mierzwa.jpgMierzwa Konrad Rok urodzenia: 1988 Miejscowość: Rożnowice W wyborach startował z listy: KWW MRS Ziemi Gorlickiej Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w Komisjach: Budżetowo-Finansowej oraz Zdrowia Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki

 

 

 

 - nn.jpgNiziołek Adam Rok urodzenia: 1976 Miejscowość: Biecz W wyborach startował z listy: KW Prawo i Sprawiedliwość Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w Komisjach: Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki oraz Oświaty i Kultury

 

 

 - nosal.jpgNosal Grzegorz Rok urodzenia: 1979 Miejscowość: Biecz W wyborach startował z listy: KW Prawo i Sprawiedliwość Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w Komisjach: Budżetowo-Finansowej oraz Rozwoju, Mienia Komunalnego i Gospodarki Przestrzennej

 

 

 - maciej_rybczyk.jpgRybczyk Maciej Rok urodzenia: 1988 Miejscowość: Biecz W wyborach startował z listy: KW Polska Razem Jarosława Gowina Kadencja w Radzie Miejskiej: 2 Pracuje w Komisjach: Budżetowo-Finansowej, Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki

 

 

 - sendecki.jpgSendecki Piotr Rok urodzenia: 1963 Miejscowość: Binarowa W wyborach startował z listy: KWW Solidarna Ziemia Gorlicka Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w Komisjach: Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Kultury

 

 

 - jan.jpgSwołkowicz Jan Rok urodzenia: 1974 Miejscowość: Racławice W wyborach startował z listy: KWW Urszuli Niemiec Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w Komisjach: Budżetowo-Finansowej oraz Rozwoju, Mienia Komunalnego i Gospodarki Przestrzennej

 

 

Tumidajewicz Marian Rok urodzenia: 1956 Miejscowość: Strzeszyn W wyborach startował z listy: KWW MRS Ziemi Gorlickiej Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w Komisjach: Rewizyjnej, Oświaty i Kultury

 

 

 - jozef_wszolek.jpgWszołek Józef Rok urodzenia: 1960 Miejscowość: Bugaj W wyborach startował z listy: KW Prawo i Sprawiedliwość Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 |Pracuje w Komisjach: Rewizyjnej oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Bieczu

Komisja Rewizyjna:

1. Tumidajewicz Marian - członek 2.Kalisz Grażyna - z-ca przewodniczącego 3. Dyląg Karol - sekretarz 4. Mazur Czesław Jan - członek 5. Wszołek Józef Stanisław - członek

Komisja Budżetowo-Finansowa: 1. Kosiba Kamila - przewodniczący 2. Nosal Grzegorz - z-ca przewodniczącego 3. Kalisz Grażyna - sekretarz 4. Mierzwa Konrad - członek 5. Sendecki Piotr - członek 6. Swołkowicz Jan - członek 7. Rybczyk Maciej - członek 8. Bochenek Andrzej - członek

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki 1. Rybczyk Maciej - przewodniczący 2. Liana Kazimierz - z-ca przewodniczącego 3. Mierzwa Konrad - sekretarz 4. Dykas Tomasz - członek 5. Niziołek Adam - członek

Komisja Oświaty i Kultury 1. Niziołek Adam - przewodniczący 2. Dykas Tomasz - z-ca przewodniczącego 3. Dyląg Karol - sekretarz 4. Sendecki Piotr - członek 5. Tumidajewicz Marian - członek

Komisja Rozwoju, Mienia Komunalnego i Gospodarki Przestrzennej 1. Swołkowicz Jan - przewodniczący 2. Kosiba Kamila - z-ca przewodniczącego 3. Nosal Grzegorz - sekretarz

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 1. Wszołek Józef - przewodniczący 2. Mazur Czesław - z-ca przewodniczącego 3. Liana Kazimierz - sekretarz

 

 


 

 

Rada Miejska w Bieczu

Kadencja 2010 - 2014

Bogumił Kawa Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu

Maria Małgorzata Szot Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu

 

Skład osobowy Rady Miejskiej VI Kadencji (2010 - 2014)

 

Bochenek Andrzej Miejscowość: Libusza W wyborach startował z listy: KW Prawo i Sprawiedliwość Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Spraw Społecznych

Bochnia Irena Miejscowość: Binarowa W wyborach startowała z listy: KWW Urszuli Niemiec Kadencja w Radzie Miejskiej: 2 Pracuje w komisjach: Rewizyjnej i Spraw Społecznych

Czyżykiewicz WojciechMiejscowość: Strzeszyn W wyborach startował z listy: KWW Urszuli Niemiec Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Rewizyjnej i Spraw Społecznych Gajda KazimierzMiejscowość: Grudna Kępska W wyborach startował z listy: KWW Kazimierza Gajdy Kadencja w Radzie Miejskiej: 2 Pracuje w komisjach: Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Honek Grażyna Miejscowość: Racławice W wyborach startowała z listy: KWW MRS Ziemi Gorlickiej  Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Rewizyjnej i Spraw Społecznych

Hycnar Józef Miejscowość: Rożnowice W wyborach startował z listy: KW Prawo i Sprawiedliwość Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Spraw Społecznych

 Kalisz Grażyna  Miejscowość: Strzeszyn  W wyborach startowała z listy: KW Prawo i Sprawiedliwość  Kadencja w Radzie Miejskiej: 1  Pracuje w komisjach: Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Kawa Bogumił Miejscowość: Biecz W wyborach startował z listy: KWW MRS Ziemi Gorlickiej Kadencja w Radzie Miejskiej: 2 Pracuje w komisjach: Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Nosal Stanisław Miejscowość: Biecz W wyborach startował z listy: KWW PSD Kadencja w Radzie Miejskiej: 3 Pracuje w komisjach: Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Rybczyk Maciej Miejscowość: Biecz W wyborach startował z listy: KWW MR Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Spraw Społecznych

Szot Maria Małgorzata Miejscowość: KorczynaW wyborach startowała z listy: KWW Urszuli Niemiec Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Spraw Społecznych

Świerz Marian Miejscowość: Libusza W wyborach startował z listy: KWW Urszuli Niemiec Kadencja w Radzie Miejskiej: 4 Pracuje w komisjach: Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Woźniak Janusz Miejscowość: Libusza W wyborach startował z listy: KWW MRS Ziemi Gorlickiej Kadencja w Radzie Miejskiej: 5 Pracuje w komisjach: Rewizyjnej oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Wszołek Andrzej  Miejscowość: Sitnica Wykształcenie: Wyższe zawodowe W wyborach startował z listy: KWW Władysława Gazdy Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Zając Ireneusz Miejscowość: Biecz W wyborach startował z listy: KWW Ireneusza Zająca Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Rewizyjnej oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansów

 

Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Bieczu:

 

Komisja Rewizyjna:

 • Grażyna Honek,
 • Janusz Woźniak,
 • Irena Agata Bochnia,
 • Wojciech Czyżykiewicz,
 • Ireneusz Zając

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów:

 • Janusz Woźniak,
 • Ireneusz Zając,
 • Kazimierz Stanisław Gajda,
 • Grażyna Kalisz,
 • Bogumił Kawa,
 • Stanisław Nosal,
 • Marian Świerz,
 • Andrzej Wszołek,

Komisja Spraw Społecznych:

 • Irena Agata Bochnia,
 • Maciej Rybczyk,
 • Andrzej Bochenek,
 • Wojciech Czyżykiewicz,
 • Grażyna Honek,
 • Józef Hycnar,
 • Maria Małgorzata Szot

 

 

 

:

   Rada Miejska w Bieczu Kadencja 2006 - 2010

 


Jan Roman Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu

- przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 12:00 do 16:00, dyżury odbywają się w Biurze Rady Miejskiej pokój Nr 3 przy ul. Rynek 20 Urzędu Miejskiego w Bieczu. - tel. (+48 13) 44-71-019

 

 


Mazur Antoni Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu

 

 

 

Skład osobowy Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)

Białoń Bohdan Lat: 48 Miejscowość: Libusza W wyborach startował z listy: KWW MRS Ziemi Gorlickiej Kadencja w Radzie Miejskiej:2 Pracuje w komisjach: Prawa, Porządku Publicznego i Etyki Radnego; Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Bochnia Irena Agata Lat: 43 Miejscowość: Binarowa W wyborach startowała z listy: KW PSL Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Oświaty i Kultury; Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkan

Duran Jan Lat: 64 Miejscowość: Rożnowice W wyborach startował z listy: KW PSL Kadencja w Radzie Miejskiej: 5 Pracuje w komisjach: Rewizyjna; Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Furmanek Lucjan Lat: 77 Miejscowość: Korczyna W wyborach startował z listy: KW PSL Kadencja w Radzie Miejskiej: 2 Pracuje w komisjach: Planowania Budżetu i Finansów; Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Gajda Kazimierz Stanisław Lat: 52 Miejscowość: Grudna Kępska W wyborach startował z listy: KWW Kazimierza Gajdy Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Rewizyjna; Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki

Kawa Bogumił Lat: 39 Miejscowość: Biecz W wyborach startował z listy: KWW MRS Ziemi Gorlickiej Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Planowania Budżetu i Finansów; Oświaty i Kultury

Wiesław Pierz Lat: 51 Miejscowość: Sitnica W wyborach startował z listy: KWW Wiesława Pierza Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Planowania Budżetu i Finansów; Oświaty i Kultury

Kudła Renata Maria Lat: 44 Miejscowość: Biecz W wyborach startowała z listy: KW Prawo i Sprawiedliwość Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Rewizyjna; Oświaty i Kultury

Mazur Antoni Stefan Lat: 61 Miejscowość: Biecz W wyborach startował z listy: KWW Forum Samorządowe - Ziemia Gorlicka Kadencja w Radzie Miejskiej: 3 Pracuje w komisjach: Planowania Budżetu i Finansów; Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Mleczak Jacek Lat: 47 Miejscowość: Strzeszyn W wyborach startował z listy: KW Prawo i Sprawiedliwość Kadencja w Radzie Miejskiej: 3 Pracuje w komisjach: Prawa, Porządku Publicznego i Etyki Radnego; Oświaty i Kultury

Nosal Stanisław Lat: 57 Miejscowość: Biecz W wyborach startował z listy: KWW PSD Kadencja w Radzie Miejskiej: 2 Pracuje w komisjach: Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki; Oświaty i Kultury

Pabisz Bolesław Lat: 56 Miejscowość: Strzeszyn W wyborach startował z listy: KWW Forum Samorządowe - Ziemia Gorlicka Kadencja w Radzie Miejskiej: 1 Pracuje w komisjach: Prawa, Porządku Publicznego i Etyki Radnego; Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Roman Jan Lat: 56 Miejscowość: Binarowa W wyborach startował z listy: KW PSL Kadencja w Radzie Miejskiej: 4 Pracuje w komisjach: Planowania Budżetu i Finansów; Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Świerz Marian Lat: 43 Miejscowość: Libusza W wyborach startował z listy: KWW Mariana Świerza Kadencja w Radzie Miejskiej: 3 Pracuje w komisjach: Planowania Budżetu i Finansów; Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Woźniak Janusz Piotr Lat: 43 Miejscowość: Libusza W wyborach startował z listy: KWW MRS Ziemi Gorlickiej Kadencja w Radzie Miejskiej: 4 Pracuje w komisjach: Rewizyjna; Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki

Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej

 • Komisja Rewizyjna: Duran Jan Gajda Kazimierz Kudła Renata Woźniak Janusz
 • Komisja Planowania Budżetu i Finansów: Furmanek Lucjan Kawa Bogumił Mazur Antoni Roman Jan Świerz Marian Pierz Wiesław
 • Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Etyki Radnego: Białoń Bohdan Mleczak Jacek Pabisz Bolesław
 • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki: Gajda Kazimierz Nosal Stanisław Woźniak Janusz
 • Komisja Oświaty i Kultury: Bochnia Irena Kawa Bogumił Kudła Renata Mleczak Jacek Nosal Stanisław Pierz Wiesław
 • Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Bochnia Irena Duran Jan Furmanek Lucjan Mazur Antoni Świerz Marian
 • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Białoń Bohdan Pabisz Bolesław Roman Jan

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu Wszołek Andrzej

Joanna Faryj
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x