biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8

Akty normatywne i inne akty prawne

 

 

    Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego udostępniają nieodpłatnie     Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:
1) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;
2) w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

    Urząd Miejski w Bieczu realizuje ten obowiązek poprzez umieszczenie na stronie serwisu internetowego linków do strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

    Zgodnie z art. 28a przedmiotowej ustawy w przypadkach, o których mowa w przepisach art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 3a oraz art. 28 ust. 3 ustawy, wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych ogłoszonych w dzienniku urzędowym jest odpłatne. Kierownik urzędu, w którym są udostępnione do powszechnego wglądu dzienniki urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę, ustala cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, tak aby wydruki były powszechnie dostępne, a cena pokrywała wyłącznie koszty tych wydruków.

    W Urzędzie Miejskim w Bieczu opłata za wydruk została ustalona Zarządzeniem
Nr 536/2013 Burmistrza Biecza z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia ceny za wydruk aktu normatywnego i innego aktu prawnego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
    Wskazaną w zarządzeniu cenę ustalono w oparciu o następujące mierniki:
• koszt ryzy papieru: 10,46 zł brutto,koszt 1 arkusza formatu A4 –      0,02 zł
• koszt tonera: 0,03 zł (czarno – biały)
• amortyzacja: 0,01 zł.
Przyjęto zatem następujące koszty wydruku:
1. wydruk A4 (czarno-biały) jednostronny: 0,06 zł
2. wydruk A4 (czarno-biały) dwustronny: 0,10 zł

    Wydruki dokonywane będą w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym (pokój nr 7)
lub u Sekretarza Gminy (pok. Nr 5) w godzinach pracy Urzędu. Pracownik dokonujący wydruku poda liczbę stron oraz ostateczną cenę za wydruk i skieruje zainteresowanego wydrukiem do Kasy celem dokonania opłaty za wydruk. Opłaty uiszczane będą w kasie Urzędu Miejskiego w Bieczu (pokój nr 2) w godzinach jej otwarcia.

 

 

Zarządzenie Nr 536/2013 Burmistrza Biecza - do pobrania

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Karolina Serwońska
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x