biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8

Biecka Karta Dużej Rodziny

 

 

BIECKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Biecka Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę mającym na celu wsparcie dla rodzin wielodzietnych 3+. Na potrzeby   jej realizacji została podjęta Uchwała Nr VII/75/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Biecz programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Biecka Karta Dużej Rodziny”. oraz Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Biecza z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie określenia Regulaminu wydawania, przedłużania ważności i korzystania z „Bieckiej Karty Dużej Rodziny” oraz wprowadzenia instrumentów umożliwiających realizację polityki społecznej Gminy.

 Program Biecka Karta Dużej Rodziny ma na celu:

1. promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,
2. poprawę warunków życia dużych rodzin,
3. zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w dużych rodzinach,
4. wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku,
5. zwiększanie dostępności do edukacji, sportu, dóbr kulturalnych i usług,
6. poszerzanie możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi.

Biecka Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  a)  szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

  b)  szkole wyższej - do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki;

3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Składając wniosek o przyznanie karty:

1)      w przypadku rodzica, opiekuna okazuje się dokument potwierdzający tożsamośći dołącza jego kserokopię;

2)      w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia dołącza się zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki;

3)      dołącza się do wniosku oryginały, odpisy lub kserokopie (w przypadku kserokopii należy przedłożyć do wglądu oryginały), w szczególności następujących dokumentów:

  • w przypadku opiekuna prawnego – postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
  • w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – postanowienie
    o umieszczeniu w pieczy zastępczej;
  • inne dokumenty konieczne dla ustalenia uprawnień z Karty na żądanie.

Karta wydawana jest na okres jednego roku.

Wnioski o wydanie Bieckiej Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieczu przy ul. Tysiąclecia 5
w godz. 7.00-15.00

 BIECKA KARTA DUŻEJ RODZINY UMOŻLIWIA:

1. Członkom rodzin wielodzietnych dostęp do oferty kina w Gminnym Ośrodku Kultury w Bieczu za cenę biletu 1 zł/osobę.
2. Członkom rodzin wielodzietnych dostęp do oferty Muzeum Ziemi Bieckiej za cenę biletu 1 zł./osobę.
3. Członkom rodzin wielodzietnych wejście na Wieżę Ratuszową za cenę biletu 1 zł./ osobę.

 Zachęcamy przedsiębiorców do zostania Partnerem Programu. Przystąpienie do programu to szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy.  Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, można wesprzeć wielodzietne rodziny a jednocześnie pozyskać - nowego, stałego klienta. Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieczu osobiście, przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną formularz zgłoszeniowy

 

PARTNERZY PROGRAMU BIECKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

1. „METAL-PLAST”
Adres: ul. K. Wielkiego 8B, 38-340 Biecz

Oferowane zniżki:

1. 15% zniżki na bramy kute
2. 15% zniżki na balustrady kute
3. 5% zniżki na usługi ślusarskie
4. 15% zniżki na ogrodzenia kute
5. 5% zniżki na przesyłki kurierskie
6. 10% zniżki na resztę produktów z oferty „METAL-PLAST”

 2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „ECHO” w Gorlicach
Adres: ul. 3 Maja 10, 38-300 Gorlice

Oferowane zniżki:

1. 20% zniżki na diagnostykę logopedyczną, diagnozę (dzieci i dorośli) psychologiczną, diagnozę pedagogiczną
2. 5% zniżki na warsztaty umiejętności wychowawczych
3. 10% zniżki na diagnozę dysleksji i ryzyka dysleksji
4. 10% zniżki na badanie dojrzałości szkolnej
5. 10% zniżki na konsultacje psychologiczne
6. 10% zniżki na terapie logopedyczną
7. 10% zniżki na Trening Pewności Siebie
8. 10% zniżki na zajęcia socjoterapeutyczne
9. 10% zniżki na zajęcia psychoedukacyjne

3. „ DELTA” pizzeria
Adres: ul. Rynek 9, 38-340 Biecz

Oferowane zniżki:

1. 20% zniżki na posiłki (cały asortyment)
2.
10% zniżki na napoje (cały asortyment za wyjątkiem napojów alkoholowych)

 

4. Dom Handlowy „Centrum”
Adres: ul. Rynek 10, 38-340 Biecz 

Oferowane zniżki:

1. 10% zniżki na MLEKO ŚWIEŻE UHT 2% 1L-HEJ!
2.
10% zniżki na MARGARYNA ŚNIADANIOWA Z MASŁEM 500g - BIELMAR
3.
5% zniżki na SCHAB B/K
4.
8% zniżki na OLEJ MAZOWIECKI 0,9L – MOSSO
5. 5
% zniżki na CHLEB ZWYKŁY 500g (KROJONY, CAŁY) – JEDNOŚĆ
6.
10% zniżki na PASZTET 390g DROBOWY PAMAPOL
7.
5% zniżki na POLĘDWICA SOPOCKA DROBIOW
8.
10% zniżki na SER SALAMI
9.
10% zniżki na MAKARON KLUSECZKI LEON 250g EKOMAR 

 

5. Księgarnia
Adres: ul. Grodzka 15, 38-340 Biecz
 
Oferowane zniżki:
 
1. 5% zniżki na podręczniki
UM Biecz
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x