biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-08-08

Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest

 

Osobom, które planują podjąć działania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, przypomina się o konieczności przestrzegania obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U z 2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.)

Rozporządzenie to określa sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania oraz  wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Jednocześnie przypominamy, iż demontażu  eternitu ( np. pokrycia dachowego) może dokonać wyłącznie specjalistyczna firma posiadająca wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i szkolenia, która przed wykonaniem prac ma obowiązek zgłoszenia zamiaru ich przeprowadzenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac. Natomiast po wykonaniu prac, wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

 

Właściciel nieruchomości z której będzie demontowany azbest, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, musi dokonać do terenowego organu nadzoru budowlanego zgłoszenia wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 t.j.).

Przypominamy także, iż właściciel wyrobów azbestowych na obowiązek kontrolowania ich stanu, w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów oraz sporządzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania w/w wyrobów. Wyniki oceny ujmuje się w informacji o wyrobach zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 r. Nr 8, poz. 31). Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada w/w informację burmistrzowi,  corocznie w terminie do dnia 31 stycznia.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

 
 

UM Biecz
 
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x