biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-05-24

Starania gminy o pozyskanie pieniędzy na świetlice dla dzieci

      W przyszłym tygodniu Gmina Biecz złoży wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Celem projektu jest utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Bieczu z 7 filiami w miejscowościach: Strzeszyn, Libusza, Rożnowice, Sitnica, Grudna Kępska, Głęboka oraz Binarowa. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 i obejmie wsparciem 150 rodzin tj. kilkaset osób z grona zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego, indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, a także możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach z zakresu kompetencji społecznych szczególnie dla rodzin, w których występują dysfunkcje w zakresie szeroko pojętego życia rodzinnego i norm społecznych. W większości uczestnikami projektu będą rodziny i osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, ponieważ same działania polegające na dystrybucji różnego rodzaju zasiłków bez równoczesnego świadczenia pomocy socjalnej nie prowadzą do życiowego usamodzielnienia. Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w umiejętność poruszania się w dzisiejszym świecie, wzmocniona zostanie u nich zdolność podejmowania decyzji, umiejętność walki ze stresem, rozwiązywania konfliktów i problemów. W placówce powołany zostanie samorząd dzieci i młodzieży, który współtworzył będzie zasady obowiązujące w placówce, dbał o integrację wychowanków oraz wzmacniał pozytywne postawy społeczne. Założeniem tworzonej Placówki Wsparcia Dziennego jest, że nie jest ona tworzona dla dzieci ale przez dzieci, i to one będą miały największy wpływ na kształt oraz sposób funkcjonowania placówki.
      Zatrudniony zostanie wykwalifikowany personel merytoryczny: psycholog, wychowawcy i trenerzy, którzy elastycznie w razie potrzeb delegowani będą do pracy w każdej z placówek. Powołany zostanie zespół interdyscyplinarny w skład którego wejdą wszyscy merytoryczni pracownicy placówki oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy Biecz, będący bezpośrednio zaangażowani w pracę z dziećmi i młodzieżą (pedagodzy szkolni, wychowawcy, logopedzi itd). Szczególnie zaangażowani w pracę zespołu oraz Placówki Wsparcia Dziennego będą zatrudnieni w MGOPS w Bieczu asystenci rodziny.
      Projekt zakłada przeprowadzenie prac adaptacyjnych i remontowych w budynkach zmierzających do powstania pomieszczeń na działalność placówki. W wypadku remizy strażackiej w Głębokiej i Rożnowicach zakres prac będzie nieco większy, wymagający opracowania projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień by przystosować obiekt do celów placówki.  Ponadto w ramach projektu zakupione zostanie niezbędne wyposażenie. W każdej filii powstanie pracownia wyposażona w sprzęt komputerowy pozwalający rozwijać kompetencje informatyczne. W 6 lokalizacjach powstanie aneks kuchenny w którym dzieci w ramach zajęć pod nadzorem wychowawców przygotowywały będą posiłki. Tam gdzie nie będzie aneksu kuchennego dzieci również otrzymają gotowy posiłek stosowny do pory dnia.
      Placówka Wsparcia Dziennego wraz z filiami prowadziła będzie zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 18. W każdą sobotę i niedzielę zajęcia prowadzone będą w jednej z filii PWD. Czas pracy PWD będzie elastyczny, i jeżeli wystąpi takie zapotrzebowanie czynna będzie również w każdy inny dzień i w godzinach dostosowanych do zapotrzebowania na jej działalność.
      Wartość projektu wynosi 5 232 227,22 zł, dofinansowanie o które ubiega się gmina to kwota 4 850 177,22 zł. Wkład finansowy gminy wyniesie  382 050,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na wrzesień 2017 r.

UM Biecz
 
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x