biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-04-12

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

Gmina Biecz działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca  1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) informuje, że w trakcie przygotowania jest zadanie:

„Przebudowa DW 980 odc. 140, polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej przy ulicy Przedmieście Dolne w Bieczu”.

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach  uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować na piśmie na adres:


Urząd Miejski w Bieczu

Ul. Rynek 1

38-340 Biecz

Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 15a ustawy  jw. kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, iż w myśl  art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 39 ust. 7 tejże ustawy), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieczu, biecz.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

/-/ BURMISTRZ BIECZA

Mirosław Wędrychowicz 

 

Kanał Technologiczny.pdf

UM Biecz
 
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x