biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-02-08

Zgłoś własny projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biecz

 

Szanowni Państwo


Przypominamy, że Gmina Biecz rozpoczęła prace dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument pozwoli pozyskiwać środki europejskie na rzecz rewitalizacji społecznej, tj. poprawy warunków edukacji, dostępu do kultury, rekreacji, ale też poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników. Głównym założeniem rewitalizacji jest udział jak największej grupy podmiotów z terenu gminy. Stąd, środki na działania rewitalizacyjne mogą pozyskiwać:
• Jednostki samorządu terytorialnego,
• Instytucje kultury,
• Partnerzy społeczni i gospodarczy,
• Kościoły i związki wyznaniowe,
• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
• Parki Narodowe i Krajobrazowe,
• Przedsiębiorcy,
• Szkoły wyższe / pozostałe szkoły niepubliczne.

Dla wszystkich Państwa, którzy chcielibyście zgłosić własny projekt, przygotowaliśmy odpowiedni formularz. Należy pamiętać, że zgłoszenie projektu, a w dalszej kolejności - zamieszczenie go w Gminnym Programie Rewitalizacji nie stanowi zobowiązania do realizacji. Daje natomiast prawo do zgłaszania wniosków o dofinansowanie w ramach 11. osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.


Możliwe działania w ramach 11 osi Regionalnego Programu Operacyjnego to:
 1. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
     a. placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
       b. obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
   c. obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
      d. obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
  2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury; Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 000 000 PLN.
 3. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
  4. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
 5. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym.
 6. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy). Projekty z zakresu mieszkalnictwa w zakresie modernizacji energetycznej budynków muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym. Jeżeli to wynika z audytu energetycznego – możliwa jest ingerencja w substancję budynku w szerszym zakresie niż przywołany powyżej.


Ponadto można zgłaszać projekty finansowane z innych źródeł, ale również projekty miękkie. Ważne, żeby działania odpowiadały celom rewitalizacji społecznej, tzn. żeby wpływały na zmniejszenie zakresu ubóstwa, poprawiały warunki edukacyjne i dostęp do kultury, wpływały na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego, możliwości pozyskania pracy przez osoby bezrobotne itd.


Wypełnione formularze można składać:
a) drogą elektroniczną na adres: um@biecz.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz
c) bezpośrednio do Kancelarii Urzędu: Urząd Miejski w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz
pok. nr 2

do dnia 24 lutego 2017 r.

 Formularz do pobrania

- wersja edytowalna

- wersja pdf

UM Biecz
 
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x