biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-02-03

Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka "BIECKA AKADEMIA MALUCHA" oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach

 

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa.
Nadzieją, która ciągle kwitnie.
I przyszłością, która bez przerwy się otwiera”

 

W dniu 31 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach oraz otwarcie i poświęcenie Publicznego Żłobka „BIECKA AKADEMIA MALUCHA”do którego już od 8 stycznia  uczęszczają najmłodsze dzieci  w wieku od 1 roku do 4 lat. Pierwsze dni były dla maluchów okresem adaptacji. Proces ten przebiegł jednak bardzo szybko i pomyślnie, dlatego maluchy, które obecnie czują się w żłobku pewnie, mogły z radością uczestniczyć w tym ważnym dla nich wydarzeniu. Inwestycja mogła być zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę Biecz środkom  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  Maluch 2016” oraz środkom z budżetu Gminy Biecz. Wykonawcą budowy żłobka była firma CERTUS SP. z o.o. w Gorlicach.
Kwota całkowita zadania pn.
Wielkie świętowanie  rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Klasztorze OO. Franciszkanów w Bieczu, celebrowana przez  Ojca Tomasza Kupczakiewicza – Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Anny w Bieczu, Księdza Dziekana Dekanatu Bieckiego Czesława Stanaszka oraz Księdza Prałata Stanisława Pałkę Proboszcza Parafii Świętego Andrzeja Apostoła w Rożnowicach. Gminę Biecz reprezentowali: Pan Mirosław Wędrychowicz - Burmistrza Biecza,Pan Grzegorz Nosal - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu wraz z Radnymi oraz Pani Iwona Czeluśniak - Skarbnik Gminy z Panem Janem Szkaradkiem - Sekretarzem Gminy.

Wśród przybyłych dostojnych gości nie zabrakło Państwa posłów na Sejm RP w osobach:Pani Barbary Bartuś, Pana Jana Dudy oraz Pani Elżbiety Borowskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Józef Gawron - I Wicewojewoda Małopolski oraz  Pan Jacek Kowalczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, a także Pan Karol Górski Starosta Powiatu Gorlickiego wraz z radnymi: Panią Zofią Kamińską, Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sporu oraz Radną Powiatu Gorlickiego, Panem Rafałem Knyblem - Przewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej i Mienia Powiatu.Władze Gorlic reprezentowała Pani Joanna Bubak Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach wraz z Radnymi Rady Miejskiej oraz Pani Dorota Makowska-  Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gorlicach. Z zaprzyjaźnionej Gminy Ragdoszcz przybyli Pan Wiesław Żurawski- Sekretarz Gminy, Pani Agnieszka Rychlińska – pracownik Urzędu Gminy oraz Pani Iwona Sipior - Dyrektor Kompleksu Żłobkowo-Przedszkolnego.Gościliśmy również Panią Annę Rybę Kierownika Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu oraz Pana Marka Przybyłowicza Koordynatora projektu, Pan Andrzeja Przybyłowicza Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach Panią Jadwigę Białoń, Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i filii w Gorlicach, Panią Danutę Wantuch, Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowych w Bieczu, Panią Iwonę Czeluśniak-Lignar, Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Gminy Biecz wraz z nauczycielami i animatorami grup zabawowych, Dyrektorów Bieckich Szkół Ponadgimnazjalnych, Panią Beatę Mikrutę Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu, Pana Włodzimierza Makułę Prezesa Oddziału ZNP w Bieczu, Dyrektorów Bieckich Ośrodków Kultury, Panią Renatę Gołębiowską – Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu, Pana Kazimierza Wszołka Prezesa  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.w Bieczu, Sołtysów Gminy Biecz, Przewodniczących Komitetów Osiedlowych, Pracowników Urzędu Miejskiego w Bieczu, pracowników żłobka i przedszkola oraz rodziców. Wykonawców naszych obiektów reprezentowali: Pan Krzysztof Trochim - Firma BIOFAKTORY  S.A. w Bieczu oraz Pani Karolina Czech Biuro Architektoniczne „Czech  Architektów”w Bieczu. Obecne były również księgowe obsługujące nowe jednostki Panie Anna Kurasz i Pani Janina Śliwa oraz lokalne media wraz z fotografem  Panem Mariuszem Kozieniem.Gośćmi honorowymi byli oczywiście najmłodsi z „BIECKIEJ AKADEMII MALUCHA”. Uroczystego przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia naszego żłobka dokonali: Pani  Barbara Bartuś, Pan Józef Gawron, Pan Jacek Kowalczyk, Pan Mirosław Wędrychowicz, Pan Grzegorz Nosal, Pan Maciej Rybczyk, Pani Dorota Kwiatkowska, Pani Renata Gołębiowska oraz Pani Sylwia Krzywdzik - Karp – przedstawicielka Rodziców.Prowadząca całą uroczystość Pani Monika Przybyłowicz odczytała nadesłane listy gratulacyjne od nieobecnych: Pana Wiesława Janczyka Wiceministra Finansów, Pani Teresy Ogrodzińskiej Prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy oraz Pani Małgorzaty Mikszy -  Prezes Stowarzyszenia Montessori w Łodzi.

Kolejnym punktem programu było poświęcenie budynku i wnętrz, którego dokonał O. Tomasz Kupczakiewicz wraz z przybyłymi księżmi. Pan Mirosław Wędrychowicz w swym wystąpieniu wyraził swoją radość i dumę z utworzenia nowych placówek powstałych dzięki  otrzymanemu wsparciu finansowemu z MinisterstwaRodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez Urząd Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem na budowę żłobka oraz adaptację pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach. Zwrócił uwagę na te konieczne i niezwykle ważne przedsięwzięcia, które stanowią poważny wkład w poprawę sytuacji naszych najmłodszych i dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Biecza i Gorlic. Publiczny żłobek jest  pierwszym obiektem w naszej gminie ukończonym w tak wysokim standardzie i z takim przeznaczeniem, który zaspokoi najważniejsze potrzeby w zakresie objęcia opieką najmłodszych dzieci w Gminie Biecz. Zaś Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z Filią w Gorlicach stanowi innowacyjne rozwiązanie otwierające nowe możliwości realizowania przez Samorząd Gminy Biecz tak długo oczekiwanych potrzeb osób niepełnosprawnych. Pan Burmistrz złożył serdeczne podziękowania dla Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pana Wojewody i obecnego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej za merytoryczne i profesjonalne wsparcie, ogromną życzliwość ze strony pracowników Urzędu Wojewódzkiego w czasie opracowania i wdrażania naszych projektów. Pani Renata Gołębiowska przedstawiła zebranym historię powstania żłobka w Bieczu, przebieg inwestycji oraz plany na przyszłość. Głos zabrała również Pani Dorota Kwiatkowska pełniącą obowiązki dyrektora Publicznego Żłobka „BIECKA  AKADEMIA MALUCHA”, która mówiła o organizacji żłobka. (Prezentacja dostępna pod adresem: www.prezi.com Publiczny Żłobek „BIECKA KADEMIA MLUCHA”).

Cytat „Kiedy  śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” rozpoczął uroczystą ceremonię przyznania najbardziej słonecznego odznaczenia BIECKIEGO ORDERU UŚMIECHU, który odebrały wyjątkowe osoby. O wielkiej randze tego wyróżnienia zadecydował fakt, iż przyznały go DZIECI i PODOPIECZNI, którzy najlepiej na świecie potrafią rozpoznać dobrego, oddanego, kochającego, empatycznego  i pogodnego człowieka. Order uśmiechu który jest symbolem szczęścia i radości dziecięcej otrzymali:Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pan Józef Pilch – Wojewoda Małopolski, Pan Mirosław Wędrychowicz, Pan Grzegorz Nosal, Rafał Kukla – Burmistrz Gorlic,  Pani Jadwiga Białoń,  Pani Iwona Czeluśniak-Lignar, Renata Gołębiowska. Najmłodsi Członkowie Bieckiej Kapituły Orderu Uśmiechu  tj sześciolatki z Gminnego Przedszkola Karolinka Grygowicz oraz Michałek Mituś pięknie odczytali akt nadania orderu: „Pasujemy WAS na Kawalera BIECKIEGO ORDERU UŚMIECHU i żądamy, abyście na przekór wiatrom i burzom byli zawsze pogodni, uśmiechnięci i  radość dzieciom przynosili!!!! Kawalerowie orderu złożyli uroczyste ślubowanie: „Przyrzekam być pogodnym i dzieciom radość przynosić". Był też sok z cytryny, który wcale kawalerom nie „skwasił miny”, a szczere uśmiechy Kawalerów nagrodzono gromkimi brawami. Następnie Pan Burmistrz  wraz z Panem Grzegorzem Nosalem wręczyli podziękowania i okolicznościowe upominki przybyłym gościom, wykonawcom, pracownikom i sponsorom. Zasłużone słowa uznania i podziękowania w imieniu mieszkańców Gminy Biecz odebrał Pan Mirosław Wędrychowicz, który urzeczywistnił marzenia mieszkańców Gminy Biecz o nowoczesnych placówkach działających na rzecz zarówno najmłodszych jak i dorosłych mieszkańców,  w tym niepełnosprawnych. Doceniono ogromne starania Pan Burmistrza, troskę oraz skuteczne poszukiwanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych, które stanowiły znaczący wkład w te inwestycje. Podziękowania odebrali także Pan Grzegorz Nosal wraz z Radnymi RM w Bieczu, Pani Iwona Czeluśniak oraz pan Jan Szkaradek. Wszyscy obecni mogli też obejrzeć  FOTOHISTORIĘ powstania Publicznego Żłobka ”BIECKA AKADEMIA MALUCHA”, która pokazała cały okres prowadzenia tej inwestycji. Niezwykłą uroczystość uświetnił występ dzieci  ze żłobka oraz przedszkola, na który składały się: w inscenizacja wiersza Jana Brzechwy pt. „Rzepka”, „Korowód marszowy”, piosenka pt. Odkrywam siebie, taniec - „Krakowiak”,   „Smerfny taniec” – wykonały najmłodsze dzieci z grupy zabawowej pod opieką Animatorek i mam. Dużo emocji wywołał występ najmłodszego w kraju Dziecięcego Klubu Sportowego „BRZDĄC” wraz  z trenerami piłki ręcznej Panem Ryszardem Burdą i Panem Wojciechem Bajorkiem  z Uczniowskiego Klubu Sportowego WIERTMET w Libuszy. Mali sportowcy wystąpili w profesjonalnych strojach z prawdziwą reklamą sponsora Firmy WIERTMET Sp.z o.o. w Libuszy. I jak na akademię przystało żaczki stanęły na wysokości zadania. Swój pierwszy mecz piłki ręcznej rozegrali imponująco, rozbawili wszystkich i wzruszyli. Program artystyczny przygotowały Panie: Marta Kordek, Natalia Michalec, Elżbieta Mazur i Magdalena Śliwa. Ostatnim punktem programu były podziękowania, które przekazała Pani Renata Gołębiowska wszystkim osobom  zaangażowanym w przygotowanie budynku do oddania oraz  organizacji uroczystości. Najmłodsi otrzymali „złotą rybkę”, która będzie realizować dziecięce marzenia i życzenia. Do wszystkich popłynęły ciepłe życzenia oraz symboliczne upominki, wykonane w WTZ  w Bieczu pod okiem Pani Anny Kalisz Gazdy. Delegacja rodziców przekazała Pani dyrektor Żłobka ufundowane wielofunkcyjne urządzenie TERMOMIX, które  znacznym stopniu ułatwi przygotowywanie zdrowych posiłków i napoi. Natomiast na wszystkie dzieci  czekała czekoladowa fontanna  ufundowana przez Pana Burmistrza Biecza. Dalsza część uroczystości odbywała się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bieczu.

Wykaz osób zaangażowanych:

 1. Dorota Kwiatkowska
 2. Wiesława Filipiak
 3. Bogumił Kawa
 4. Opiekunki dziecięce ( Natalia Michalec, Monika Przybyłowicz, Monika Machowska, Elżbieta Gryboś, Gabriela Bednarz - Bania, Agata Gazda, Paulina Kozień i Monika Pilch)
 5. Obsługa żłobka ( Iwona Kuk, Iwona Wójcik, Krystyna Bochenek, Dorota Kozieł)
 6. Jadwiga Białoń
 7. Renata Gołębiowska
 8. Anna Kalisz – Gazda
 9. Tomasz Dykas
 10. Edyta Patrzyk
 11. Pani Lucyna Alibożek z Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu
 12. Pani Bernadetta Grabowska z ZSP  w Rożnowicach
 13. Tomasz Dziki
 14. Wioleta Dybaś
 15. Anna Bochenek
 16. Paulina Tumidajewicz
 17. Jacek Lech
 18. Stanisław Gąsior
 19. Marek Śliwiński
 20. Anna Huk

Wykaz sponsorów:

 1. BS w Bieczu
 2. Krzysztof Trochim – Biofactory S.A. w Bieczu
 3. "Centrum" Tomasz Basista - Dom Handlowy Stanisław & Tomasz Basista
 4. Jakub Wszołek Właściciel Firmy Handlowo – Usługowej Qmax w Korczynie
 5. Pan Maciej Serafin Właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „ AMET” w Gorlicach
 6. Pani Bogumiła Maniak Właścicielka Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „ NAM”w Szymbarku
 7. Pan Stanisław Brożyna- Zakład Usługowo – Produkcyjny „EXPOMET” S. C.
  w Krygu
 8. Państwo Teresa i Marian Śleziakowie Właściciele Firmy Wod – Bud Śleziak sp.j. w Korczynie
 9. Pan Roman Stygar Prezes Zarządu Firmy „Wiertmet” w Libuszy

Podczas uroczystego otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach swoją obecnością zaszczycili nas m. in. Pani Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Karolina Borowska,  Wojewoda Małopolski Pan Józef Gawron, Pan Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Kowalczyk, Starosta Powiatu Gorlickiego Pan Karol Górski, Burmistrz Biecza Pan Mirosław Wędrychowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu Pan Grzegorz Nosal, a także wiele innych osobistości. Po przybyciu, goście wspólnie przecięli wstęgę symbolizującą rozpoczęcie działalności Domu. Po przywitaniu wszystkich przez Panią Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” Iwonę Czeluśniak – Lignar odbyło się poświęcenie pomieszczeń przez ojca Gwardiana Tomasza Kupczakiewicza. Po ceremonii głos zabrali kolejno przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Następnie została wyświetlona prezentacja multimedialna, przygotowana w Pracowni Komputerowej pod kierunkiem terapeutki Jadwigi Żurowskiej, a dotycząca powstania oraz funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu, w której był też wywiad z rodzicami uczestników. Popłynęły gorące wyrazy wdzięczność od rodzin w kierunku władz, a głównie pod adresem Pana Burmistrza Mirosława Wędrychowicza za utworzenie Placówki i jak również podziękowania dla kadry terapeutycznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu za zaangażowanie w opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. Osobom, które przyczyniły się do powstania Środowiskowego Domu Samopomocy zostały wręczone symboliczne statuetki „Anioła” przygotowane w ramach zajęć plastycznych przez uczestników pod kierunkiem terapeutki Urszuli Hycnar. Kolejno wszyscy zostali zaproszeni do zapoznania się z rozmieszczeniem pracowni i pozostałych pomieszczeń Domu. Uroczystość zakończyliśmy skromnym poczęstunkiem przygotowanym w ramach zajęć treningu kulinarnego pod kierunkiem terapeutki Katarzyny Guzik. Nad przebiegiem uroczystości patronat objęła Telewizja Gorlicka tv, która udokumentowała niezwykle miłą atmosferę. Pod koniec Nasi zacni goście pozostawili pamiątkowy wpis w  Kronice Domu.  Nad przebiegiem i organizacją całej uroczystości czuwała prowadząca Placówkę w Bieczu i filię w Gorlicach Jadwiga Białoń. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości w Bieczu, uczestnicy wraz z rodzicami usiedli przy wspólnym stole i kolędowali, a pozostali goście udali się na obiad i na dalszą część obchodów do w filii naszego Ośrodka. W Środowiskowym Domu Samopomocy filii w Gorlicach czekali na  gości z Biecza uczestnicy oraz rodzice na czele z Włodarzami miasta Gorlice w osobach Burmistrza Rafała Kukli, zastępcy Burmistrza Łukasza Bałajewicza oraz Radnych Rady Miejskiej w Gorlicach. Wspólnie dokonano przecięcia wstęgi i otwarto drzwi Domu. Poświęcenia Ośrodka w filii w Gorlicach dokonał ksiądz Proboszcz Marek Urban. Następnie przedstawicielka Rady Domu w filii w Gorlicach – pani Maria Krężołek zapoznała przybyłych gości z wieloletnią historią starań rodzin o powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wyraziła wdzięczność dla władz wojewódzkich i samorządowych za powstanie ośrodka, ale też podzieliła się obawami o to, aby tak dobrze dostosowana do jej niepełnosprawnych dzieci Placówka nie zmieniła swojego charakteru. Prowadząca Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu i filii w Gorlicach - Jadwiga Białoń wyraziła wdzięczność wszystkim gościom za przybycie, a Burmistrzom Miasta Gorlice – Rafałowi Kukli i Łukaszowi Bałajewiczowi za zakupiony sprzęt rehabilitacyjny oraz Radnym Rady Miejskiej w Gorlicach za przekazanie kwoty 600zł na potrzeby rehabilitacyjne dla podopiecznych. Część artystyczna należała do uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gorlicach z filią w Bobowej, którzy zaprezentowali się w montażu muzyczno-kabaretowym. Goście i uczestnicy spotkali się wspólnie przy kawie, herbacie i upieczonym cieście pod kierunkiem terapeutki Dominiki Gryboś w ramach treningu kulinarnego. Aby uroczystość mogła się odbyć ważne było zaangażowanie terapeutów  w Bieczu i filii w Gorlicach – Agnieszki Majcher – kierownika Działu Wspierająco-Aktywizującego, Dariusza Szymańskiego, Justyny Wojtarowicz Bożek, Urszuli Hycnar, Jadwigi Żurowskiej, Katarzyny Guzik, Michała Gancarza, – terapeutów, Anety Kamińskiej – logopedy oraz Agnieszki Przybyłowicz, Bożeny Wielopolskiej – stażystek, a także  Anny Guzik i Urszuli Hubner - wolontariuszek. Wszystkim gorąco dziękujemy. Kierownictwo i Społeczność Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach.

Poniżej relacja fotograficzna autorstwa Pana Mariusza Kozienia oraz Pana Marka Podrazy.

UM Biecz

Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka "BIECKA AKADEMIA MALUCHA" oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach - galeria

 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Publicznego Żłobka ˝BIECKA AKADEMIA MALUCHA˝ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i Filii w Gorlicach
 
 
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x