biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-02-20

Budżet na 2017 przyjęty na sesji 28 grudnia 2016 roku

W dniu 28 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Bieczu jednogłośnie przyjęła budżet Miasta Biecza na rok 2017. Planowane dochody Gminy Biecz ustalono na sumę 81,4 mln złotych, przewidywane wydatki powinny zamknąć się w kwocie 86,2 mln złotych, planowane rozchody nie powinny przekroczyć 2,6 mln złotych, natomiast planowane przychody wynieść 7,4 mln złotych. Zakładany deficyt winien się utrzymać na poziomie 4,8 miliona złotych. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż koszty obsługi (odsetki) zaciągniętych w poprzedniej kadencji zobowiązań finansowych wynoszą w bieżącym roku 1,2 mln złotych. W okresie tej kadencji  stanowić będą aż 4,4 mln złotych. Natomiast spłaty kapitału wynoszą w roku bieżącym  2,6 mln złotych, a w całej kadencji raty kapitału to 8,7 mln złotych. 

- 1.jpg

Analizując sytuację budżetową Gminy Biecz pomiędzy rokiem 2015 a rokiem bieżącym można zaobserwować znaczący wzrost zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Wyraźnie zwiększył się także deficyt, który jest pochodną konieczności zabezpieczenia udziału własnego do środków zewnętrznych: unijnych oraz krajowych. Dynamika wzrostu dochodów i wydatków wynika z wyraźnego przypływu środków na wydatki bieżące oraz inwestycje.

- 2.jpg

Relacja pomiędzy wskaźnikiem wydatków a dochodów bieżących utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Została zachowana dodatnia relacja planowanych dochodów bieżących do wydatków bieżących. Z kolei dochody majątkowe stanowią dotacje przeznaczone na realizację  zadań ze środków unijnych oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów inwestycji. Wydatki majątkowe sprowadzają się do realizacji zadań inwestycyjnych ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Dochody majątkowe utrzymują się na niższym poziomie niż wydatki majątkowe, co świadczy o potrzebach inwestycyjnych gminy. 

- 3.jpg

Przy analizie finansowej istotna jest również struktura dochodów budżetu gminy. Subwencje i dotacje z budżetu państwa wyniosą w tym roku 44,9 miliona złotych, co stanowi 53,4% środków. Dochody własne gminy zamykają się w kwocie 17,6 miliona złotych i jest to 20,9%. Natomiast środki przeznaczone na programy współfinansowane z Unii Europejskiej to suma 18,9 miliona złotych, co w przeliczeniu wynosi 22,4 % środków. 

- 4.jpg

Przyjęty budżet pokazuje jak duży apetyt inwestycyjny posiada Gmina Biecz. Planowana wartość inwestycji osiągnie kwotę 28 mln złotych, co stanowi około 32 % wskaźnika inwestycyjnego. Głównym problemem, z którym musi się mierzyć Gmina Biecz jest stan dróg, dlatego ich modernizacja w ramach środków pozyskanych z PROW-u wyniesie 4,516 mln złotych, ponadto remont ulic Kolejowej i 3 Maja w Bieczu, ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oszacować można na kwotę 2 818 701,43 złotych. W ramach remontów oraz rewitalizacji zabytków planuje się rozpocząć zadania adaptacji piwnic Domu z Basztą oraz Domu Kromera na potrzeby ekspozycji muzealnej, renowacji oraz odtworzenia północnego odcinka murów miejskich. Ponadto restauracji, konserwacji oraz przebudowie poddany zostanie zespół kościelno-klasztorny oo. Franciszkanów. Wartość całego projektu wyniesie ponad 8,6 miliona złotych przy dofinansowaniu w kwocie ponad 6 milionów. Sporo środków planuje się przeznaczyć na budowę ścieżek pieszo-rowerowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja. Budowa tych ścieżek w Gminie Biecz kosztować będzie 4 miliony złotych. Ponadto rozbudowa Kina „Farys” w bieżącym roku wyniesie 900 000 zł. Realizacja powyższych inwestycji uzależniona jest od pozytywnej decyzji zespołu ekspertów i Zarządu Województwa Małopolskiego. Warto także podkreślić, iż wydatki na pomoc społeczną, w stosunku do roku 2015, podwoiły się z racji realizowania przez gminę rządowego programu „Rodzina 500+”. W bieżącym roku wydatki na pomoc społeczną po raz pierwszy przekroczyły nakłady na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą i wyniosą około 22,8 mln zł.   

- 5.jpg

Źródła finansowania inwestycji są również istotnym czynnikiem odnoszącym się do sytuacji budżetowej gminy. Najwięcej środków przeznaczonych na ich pokrycie zostało pozyskanych z Unii Europejskiej, co stanowi 66 % całości środków przeznaczonych na inwestycje. Z dochodów własnych Gminy Biecz zostanie wydane na nie 7,3 mln złotych i jest to 26% środków. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 7%. Obrazuje to poniższy diagram. 

- 6.jpg

Warto również zaznaczyć, że pomiędzy rokiem 2014 a 2017 wyraźnie wzrósł wskaźnik inwestycji i remontów. W latach 2010-14 inwestycje kształtowały się na poziomie 63,2 miliona złotych. Na ich realizację zaciągnięto zobowiązania kredytowe w wysokości 29 milionów złotych. Zadłużano więc gminę w wysokości 5,8 miliona złotych średnio rocznie, przy spłacie zobowiązań kredytowych w wysokości 2,6 miliona złotych średnio rocznie. Z kolei, w okresie 2015-17 zakłada się  wykonanie inwestycji na kwotę 45 milionów złotych przy zaciągniętych kredytach w wysokości 8,4 miliona złotych oraz spłacie zobowiązań kredytowych  w kwocie 5,2 miliona złotych. Widać więc tendencję odwrotną, co odzwierciedlają poniższe zestawienia.

- 7.jpg

- 8.jpg

- 9.jpg

Nie podlega wątpliwości fakt, iż budżet Gminy Biecz oraz poziom jej zadłużenia nie pozwalają na realizację wszystkich bardzo istotnych potrzeb w krótkim czasie. Trzeba zatem racjonalizować plany i określać zadania priorytetowe. Bardzo liczymy na dobrą współpracę z Powiatem w ramach modernizacji Starodroża – drogi prowadzącej do Biecza oraz przy budowie ścieżek pieszo-rowerowych w ramach projektu Interreg, natomiast z Marszałkiem Województwa Małopolskiego przy budowie chodników w ciągu DW980 oraz ronda przy stacji paliw. Serdeczne podziękowania za efektywną współpracę składam Marszałkowi Województwa Małopolskiego wraz z Zarządem oraz Wojewodzie Małopolskiemu, Staroście, Zarządowi Powiatu Gorlickiego oraz Radzie Powiatu. Serdeczne podziękowania za owocne współdziałanie składam również Radnym Rady Miejskiej w Bieczu.

UM Biecz
 
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x