biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-01-29

Nowe mieszkania komunalne w Bieczu

Jedną z funkcji gminy jest  zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Ustawa o pomocy społecznej określa, że do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy, należy udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

Zasób mieszkaniowy Gminy Biecz liczy obecnie 38 lokali mieszkalnych, z czego 6 znajduje się w budynkach oświatowych, w których zarząd sprawowany jest przez dyrektorów placówek. W przypadku 32 lokali bezpośrednim administratorem jest Gmina Biecz. Z uwagi na zróżnicowany czas powstania tych budynków oraz duży stopień ich zużycia, część lokali, w których znajdują się mieszkania posiada niski standard i wymaga przeprowadzenia pilnych remontów, w większości przypadków są to prace termomodernizacyjne. Najdłużej oczekujący na realizację wniosek został złożony w 1985 roku, natomiast najstarsza osoba poszukująca mieszkania ma 74 lata.

W związku z realizacją koncepcji zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, w listopadzie bieżącego roku Gmina Biecz podpisała na 5 lat umowę najmu budynku mieszkalnego przy ulicy Załawie 6 w Bieczu. W budynku znajduje się 5 mieszkań zlokalizowanych  na trzech poziomach o następującej powierzchni: 3 lokale o powierzchni użytkowej 34,26 m2 oraz 2 lokale o powierzchni użytkowej 40,46 m2. Wszystkie mieszkania składają się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza i reprezentują standard charakterystyczny dla mieszkań komunalnych. Pozyskane mieszkania zostaną podnajęte pięciu rodzinom, które oczekują na przydział lokali z zasobu gminy. Na chwilę obecną prowadzone są tam jeszcze prace remontowe. Wykonano już wewnętrzną instalację gazową, centralną instalację ciepłej wody, wyrównywane są posadzki, układane podłogi, montowana armatura sanitarna w łazienkach. W perspektywie najbliższych dwóch lat Gmina Biecz planuje wykupić budynek na własność.    

Jedną ze strategii powiększania zasobów mieszkaniowych gminy jest także wynajem mieszkań od prywatnych właścicieli. Obecnie, po przeprowadzonym postępowaniu, pomiędzy Gminą Biecz a Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową uzgodniono już treść umowy najmu na 24 lokale mieszkalne. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca, który podejmie się budowy dwóch bloków mieszkalnych przy ulicy Parkowej. W obydwu blokach na trzech kondygnacjach  zakłada się oddać do użytku po 12 mieszkań. Termin zakończenia przedsięwzięcia planowany jest do 31 VIII 2018 roku. Lokale oddane do użytku zostaną przeznaczone na wynajem z opcją nabycia praw własności. Warto dodać, że na etapie realizacji inwestycji Gmina Biecz nie będzie ponosić żadnych kosztów jej finansowania.

Ponadto Gmina Biecz wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o przyznanie bezzwrotnej dotacji na adaptację budynku „starej szkoły” na ulicy Belna Dolna 97 w Bieczu pod lokale socjalne. Inwestycja prowadzona na nieruchomości będzie polegać na przebudowie budynku w celu utworzenia 4 lokali socjalnych o łącznym metrażu 76 m2. Dodatkowo planuje się oddać do użytku jedno mieszkanie chronione o powierzchni 41 m2. Obecnie w budynku znajduje się jedno użytkowane mieszkanie komunalne o powierzchni 27,58 m2.  Oprócz tego, na potrzeby Komitetu Osiedlowego, w planach ujęte są pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym oraz sanitariatem. W związku z tym, 29 września bieżącego roku złożono wniosek o dofinansowanie 3 mieszkań. Wartość przedsięwzięcia wynosi  338 704,85 zł, w tym wkład własny gminy: 186 287,67 zł. Wnioskowana kwota to 152 417,18 złotych. Przebudowa budynku socjalno-mieszkalnego w „starej szkole” w Belnej będzie polegać na zmianie układu pomieszczeń, wyburzeniu ścianek, stworzeniu dodatkowych wejść do powstających mieszkań oraz kompleksowym remoncie ich wnętrz.

W pomieszczeniu, które znajduje się w budynku przy ul. Witolda Fuska 2 w Bieczu, służącego wcześniej jako lokal usługowy, planowana jest zmiana sposobu jego przeznaczenia, z lokalu użytkowego na mieszkalny. Kwatera, której powierzchnia wynosi 39,21 m2 docelowo zostanie przekwalifikowana na lokal komunalny.  

Do końca kadencji Pana Burmistrza Mirosława Wędrychowicza Gmina Biecz postara się zredukować liczbę osób oczekujących na przydział mieszkania i zrealizować 36 wniosków osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego. Obecnie na rozpatrzenie oczekują 43 wnioski o przydział mieszkania z zasobów Gminy Biecz, która liczy również na pomyślne zainicjowanie współpracy ze spółką BGK Nieruchomości S.A. w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Do udziału w programie zgłoszono działki znajdujące się w Bieczu przy ul. Parkowej nad budynkiem Remizy OSP. Łączna powierzchnia zgłoszonych działek wynosi 0,3861 ha. Zamierzenia Gminy Biecz zogniskowane wokół rozwiązywania problemów mieszkaniowych korespondują z Programem Rządowym „Mieszkanie Plus”, ponieważ zakłada on między innymi budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. 

Układ mieszkań na ulicy Parkowej

UM Biecz

Nowe mieszkania komunalne w Bieczu - galeria

 
Nowe mieszkania komunalne w Bieczu
 
Nowe mieszkania komunalne w Bieczu
 
Nowe mieszkania komunalne w Bieczu
 
Nowe mieszkania komunalne w Bieczu
 
 
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x